Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, giày và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, phòng khách và trong nhà

No comments